0704.49.49.49

Đấ𝐭 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡ị 𝐭𝐫ấ𝐧 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 – Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 – Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭.

2,800,000,000 

Giá 2 tỉ 800 triệu
Diện tích 231 m²
Loại giao dịch: Biệt Thự , Đất Lẻ
Tỉnh/Thành Lâm Đồng

preloader