0765 225 777

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHI BÁN NHÀ ĐẤT 2022

1. ĐIỀU KIỆN
Trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch bán nhà đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 Cụ thể, Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
Thứ nhất, tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó).
Thứ hai, thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
Thứ ba, nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ.
Khi chứng minh được chỉ có một căn nhà ở và đất ở duy nhất thì chủ sở hữu sẽ được miến thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện giao dịch bán nhà đất.
2. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ
Đồng thời, theo Khoản 4 Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022), đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định, hồ sơ bao gồm:
– Cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điểm 9.3 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP
.
– Trên Tờ khai thuế mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC, cá nhân tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
Nếu bạn đang có nhu cầu mua bán đất hay tư vấn pháp lý khu vực Lâm Đồng thì hãy gọi ngay Tâm Việt để nhận giá tốt nhất bạn nhé!

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

preloader